Fraude Management

Het verschijnsel verzekeringsfraude is al zo oud als de weg naar Rome. Op jaarbasis keren schadeverzekeraars ongeveer € 900 miljoen onterecht uit als gevolg van frauduleuze handelingen. Dit is ongeveer 15% op het totale schadebedrag van € 6 miljard. Verzekeringsfraude kan vele gedaantes aannemen; maatschappelijk ongewenst gedrag laat immers vaak een grote mate aan creativiteit zien.

Met het voorkomen en bestrijden van fraude en andere vormen van financial- & cybercrime kan de financiële sector miljoenen euro’s besparen. Het partnership tussen BusinessForensics en Novisource biedt samen een geïntegreerde oplossing op basis van baanbrekende inzichten inzake fraudebestrijding, risicobeheersing en compliance.

Fraude-indicaties

Fraude management software voor verzekeringen ondersteunt de detectie, analyse en case management van fraudeindicaties voor gebruikers, verzekerden, polissen, processen, betrokken derde partijen, labels en distributiekanalen.

Met name voor zorgfraude dient ook het gedrag en de relaties tussen (verwante) gebruikers, verzekerden, zorgsoorten, zorgaanbieders of andere entiteiten te worden geanalyseerd, op zoek naar georganiseerde criminele activiteiten, fraudesyndicaten, corruptie of misbruik.

Identificeren besparingsmogelijkheden

Indien de analyse wordt uitgebreid op basis van de totale schadelast en uitgaat van hoe deze is opgebouwd, naast de analyse van de eerder genoemde entiteiten en hun verbanden, wordt een diepgaande, materiële controle uitgevoerd. Dit kan leiden tot het identificeren van vergaande besparingsmogelijkheden.

Deze besparingen zijn dan niet alleen meer het resultaat van het beperken van fraude, maar vooral van het minimaliseren van procesfouten, het aanscherpen van polis- of inkoopvoorwaarden, het tegengaan van inconsistenties en rekenverschillen en het verbeteren van de datakwaliteit.

Kansen benutten

Meer informatie over wat Novisource voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Roy Vissers op +31(0)30 85 04 444 of op roy.vissers@novisource.nl.

Contact

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren