Ilaap

ILAAP dicht kloof Pillar 2 Basel III raamwerk.

De Nederlandsche Bank (DNB) introduceerde in juni 2011 het Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP). ILAAP is geïntroduceerd als aanvulling op Basel III / CRD IV en de bijbehorende Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio en andere liquidity risk management monitoring tools.

Internal Liquidity Adequacy Assessment Process

DNB verwacht van banken dat zij een Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) hebben ingericht, waarin de onderneming het eigen liquiditeitsrisicobeheer grondig evalueert en waar nodig aanscherpt. Alleen voor beleggingsondernemingen die daarvoor van DNB een verzoek hebben ontvangen is dit ook van toepassing. In november 2011 is DNB gestart met de periodieke evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) van de liquiditeitrisicobeheersing door banken en beleggingsondernemingen volgens de principes van de Beleidsregel Liquiditeit Wft 2011ILAAP is een terugkomend proces met als doel om, bij Nederlandse banken, een robuuste beheersing van het liquiditeitsrisico te borgen.

De Nederlandse ILAAP heeft twee belangrijke componenten:

  • Het ‘rulebook’, welke beschrijft hoe DNB een ILAAP evalueert;
  • Een ‘self-assessment procedure’, welke banken jaarlijks moeten uitvoeren.

In Pillar 2 zijn er geen specifieke eisen voor het managen van liquiditeitsrisico zoals dat er is voor andere type risico's. Dit veroorzaakt een kloof tussen liquiditeitsrisico en markt-, krediet- en operationeel risico in Pillar 2.

Best practice

Allesomvattende en eenvormig overzicht van alle noodzakelijke elementen om een robuust liquiditeitsrisicomanagement functie ingericht te hebben. Dit schept duidelijkheid over wat te beschouwen als “best practice”. 

Volwassen operationele regelgeving die continue verbeterd is sinds zijn invoering in 2011. Dit is het resultaat van waardevolle interacties tussen DNB, banken en adviesbureaus actief in Nederland. De discussies hadden betrekking op de concrete functionele en technische vereisten.

ILAAP heeft zich al bewezen in de praktijk. Banken rapporteren ILAAP al aan de DNB sinds zijn invoering in 2011.

Novisource biedt kennis op het gebied van ILAAP.

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren