1NOMIJ kondigt reverse listing aan: Informatie Memorandum

17-12-2013

 

Op 17 december 2013 heeft 1NOMij N.V. (“1NOMij”) aangekondigd voornemens te zijn een transactie te sluiten met de aandeelhouders van het consultancy- en detacheringsbedrijf Novisource B.V. (“Novisource”), teneinde een Reverse Listing van het laatstgenoemde bedrijf te realiseren (de voorgenomen transactie waarvan de ‘reverse listing’ deel uitmaakt hierna: de “Transactie”). Het voorstel tot overname van Novisource en daarmee het voorstel tot het realiseren van die Reverse Listing zal, indien partijen finale overeenstemming over de Transactie bereiken, worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1NOMij (de “BAVA”) die op 28 januari 2014 gehouden zal worden. 

Dit Informatie Memorandum (“IM”) wordt door 1NOMij gepubliceerd met het oog op de BAVA van 28 januari 2014 en bevat een nadere toelichting ten behoeve van de aandeelhouders van 1NOMij (“Aandeelhouders”) op de punten zoals weergegeven in de agenda van de BAVA en de Transactie tussen (de aandeelhouders van) Novisource en 1NOMij, waarbij onder meer de aandelen in het kapitaal van Novisource worden ingebracht in 1NOMij tegen uitgifte van aandelen in het kapitaal van 1NOMij (“Aandelen”) en Novisource aldus door middel van een Reverse Listing een notering aan NYSE Euronext Amsterdam verkrijgt. 

De informatie in dit IM geeft de situatie weer op de datum van dit IM. De verspreiding van dit IM houdt niet in dat de hierin opgenomen informatie ook na de publicatiedatum van dit IM juist en in overeenstemming met de werkelijkheid is. De financiële informatie zoals opgenomen in dit IM is gebaseerd op Dutch GAAP en niet op IFRS-grondslagen. 

Het IM houdt geen aanbod in van Aandelen of enige andere financiële instrumenten, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van een Aandeel of enig ander financieel instrument en dit IM, dat alleen in de Nederlandse taal beschikbaar is, is derhalve geen prospectus als bedoeld in artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft) en is niet onderworpen aan voorafgaande goedkeuring door de stichting Autoriteit Financiële Markten. 

Op het IM is Nederlands recht van toepassing. 

Kopieën van het IM, de oproeping, agenda (en toelichting daarop) van de BAVA en de voorgestelde akte van wijziging van de statuten van 1NOMij zijn kosteloos verkrijgbaar via de website (www.1nomij.nl) en ten kantore van 1NOMij.

 

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren