Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 juni 2016

20-04-2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de “Vennootschap”) haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) houden, waarbij beleggers worden uitgenodigd om zich te laten informeren over de Vennootschap. Daarnaast geeft de Raad van Bestuur een toelichting op de jaarcijfers. De AVA vindt plaats in NBC Conferentiecentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

Agenda, toelichting en aansluitende documenten
De aansluitende documenten van de AVA alsmede de toelichting op de agendapunten liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap of zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar na verzoek per e-mail op ir@novisource.nl. Ook staan deze stukken op deze website.

Aanmelding
Aandeelhouders (houders van aandelen B) die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de AVA wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk donderdag 26 mei 2016, 17.30 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij de ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, locatiecode TRC 02.039, e-mailadres iss.pas@ing.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: 4 mei 2016. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de AVA.

Houders van niet-beursgenoteerde aandelen A die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de AVA wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 26 mei 2016 aanmelden bij de Vennootschap via ir@novisource.nl.

Bij de aanmelding zal de Vennootschap nagaan of de betreffende aandelen in het aandeelhoudersregister op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: 4 mei 2016. Via de Vennootschap krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de AVA.

Potentiële aandeelhouders die kennis willen maken met de Vennootschap kunnen zich als toehoorder aanmelden bij de Vennootschap op ir@novisource.nl.

Volmachten en steminstructies
Houders van aandelen die niet in persoon de AVA wensen bij te wonen kunnen aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hen een stem uit te brengen op de AVA. Ook in dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder overlegging van de verstrekte volmacht. Volmacht- en steminstructie formulier is kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via ir@novisource.nl . De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en de volmacht voor de AVA in te leveren bij het inschrijfpunt (bij binnenkomst).

Aanwezigheidsregistratie
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de AVA alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de AVA zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 13.30 uur tot aanvang van de AVA. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap
Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 1.170.035,50 bestaande uit 11.703.550 gewone aandelen (A en B) van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 11.703.550.

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren