Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders 3 juni 2015

19-05-2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Op 03 juni 2015 om 13.30 uur zal Novisource N.V. haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden, waarbij beleggers worden uitgenodigd om nader kennis te maken met Novisource. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen een toelichting op de jaarcijfers. De aandeelhoudersvergadering vindt plaats in NBC Conferentiecentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

Agenda, toelichting en aansluitende documenten
De aansluitende documenten van de Vergadering alsmede de toelichting op de agendapunten liggen een dezer voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap of zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar na verzoek per e-mail op ir@novisource.nl. Ook staan deze stukken een dezer op www.novisource.nl.

Aanmelding
Aandeelhouders (houders van aandelen B) die in persoon of vertegenwoordigd
door een schriftelijke gevolmachtigde de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich
tot uiterlijk donderdag 28 mei 2015, 17.30 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij de ING Bank N.V. (Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam-Zuidoost, locatie code AMP L 02.007, e-mailadres iss.pas.hbk@ing.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: 06 mei 2015. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van niet-beursgenoteerde aandelen A die in persoon of vertegenwoordigd
door een schriftelijke gevolmachtigde de vergadering wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 28 mei 2015 aanmelden bij de vennootschap via ir@novisource.nl.

Potentiële aandeelhouders die kennis willen maken met Novisource kunnen zich als toehoorder aanmelden bij de vennootschap op ir@novisource.nl.

Volmachten en steminstructies
Houders van aandelen die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen kunnen
aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens
hem een stem uit te brengen op de Vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder
zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder verstrekking van
een (elektronische) kopie van de volmacht. Volmacht- en steminstructie formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via ir@novisource.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij het inschrijfpunt (bij binnenkomst).

Aanwezigheidsregistratie
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en
vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd.
Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang
van de vergaderzaal plaats vanaf 13.00 uur tot aanvang van de vergadering. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap
Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van
€ 1.167.417,20 bestaande uit 11.674.172 gewone aandelen (A en B) van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 11.674.172.

Einde bericht

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren