Aanzienlijke omzetstijging Novisource in het eerste halfjaar 2015

26-08-2015

Hoofdpunten eerste halfjaar 2015 t.o.v. zelfde periode 2014
• Na late opstart markt in het nieuwe jaar is de omzet t.o.v. 2014 toegenomen met 45%
• Totale omzet groep nu € 26,3 miljoen
• Omzet bij diverse werkmaatschappijen toegenomen
• Netto resultaat € 111.000
• Beheersing operationele kosten blijft belangrijk
• Geen nieuwe overnamesuccessen, maar dit thema blijft net als autonome groei onverminderd belangrijk voor realisatie van de strategie

Financiële hoofdpunten eerste halfjaar 2015 t.o.v. zelfde periode 2014
• Stijging omzet tot € 26,3 miljoen, een toename met 45% in vergelijking met de € 18,1 miljoen in de vergelijkbare periode in 2014
• Daling van het netto resultaat van € 179.000 naar € 111.000 door met name een aantal specifieke eenmalige kosten
• Totale bedrijfskosten zijn gestegen als gevolg van uitgaven aan (mogelijke) overnames, kosten gerelateerd aan de beursnotering en investeringen in ICT en de hiervoor genoemde specifieke eenmalige kosten
• Eigen Vermogen solide, toegenomen tot € 3,2 miljoen euro
• Bezettingsgraad eigen professionals ontwikkelde zich in het eerste halfjaar positief naar ruim boven de 80%

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:
“Gelukkig konden we aan het einde van het tweede kwartaal een goede inhaalslag in bezettingsgraad en omzet maken, zodat de matige start van 2015 goedgemaakt kon worden. De omzet ontwikkelde zich positiever dan ons bedrijfsresultaat, maar ondanks dat blijven wij heel bewust kiezen voor het investeren in onze mensen, processen en ICT. Het moet in de komende jaren leiden tot een duurzame groei in omzet en resultaat.”

Resultaten in het eerste halfjaar van 2015

Late opstart jaar
Veel opdrachtgevers startten hun projecten na het kerstreces pas in de derde week van januari weer op en daarnaast begonnen veel organisaties in onze doelmarkten voorzichtig met nieuwe projecten. Het leidde tot een drukkend effect op omzetgroei en resultaatontwikkeling. In het voorjaar zagen wij lang geen inhaalslag, maar na de voorjaarsperiode met veel verlofdagen, kwam vanaf juni de gewenste omslag.

In het eerste halfjaar van 2015 realiseerde Novisource een omzet van € 26,3 miljoen, een toename met 45% in vergelijking met de € 18,1 miljoen in de vergelijkbare periode in 2014. Deze toename was grotendeels het gevolg van een autonome groei van de omzet. De bijdrage van het in de tweede helft van 2014 aangekochte Diesis was ruim € 0,6 miljoen omzet. Wel dient de kanttekening te worden geplaatst dat de autonome groei van de omzet zich voor ruim 90% manifesteerde bij de brokeractiviteiten, een deel van de activiteiten waar de marges significant lager liggen dan bij de aan consultancy gerelateerde business.

Worden de cijfers over het eerste halfjaar 2015 vergeleken met de cijfers over het eerste halfjaar 2014, gecorrigeerd voor de kosten van de omgekeerde overname (€ 1 miljoen), dan blijkt er sprake van een daling van het netto resultaat van € 179.000 naar € 111.000. Als rekening wordt gehouden met het eenmalige karakter van een aantal kostenposten, dan ligt het resultaat over het eerste halfjaar 2015 in lijn met het resultaat over de vergelijkbare periode in 2014.

Meer informatie vindt u in het uitgebreide persbericht en halfjaarbericht.

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren