Fors verbeterd eerste kwartaalresultaat Novisource N.V.

19-05-2014

Hoofdpunten eerste kwartaal 2014

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:

“Het is in het eerste kwartaal duidelijk geworden dat onze strategie van het meer richten op een aantal specialistische thema’s een verbetering van de kwaliteit van onze omzet laat zien. Daarnaast slaagden wij erin om de groei in aantal klanten succesvol door te zetten. Wij ervaren enig economisch herstel in de markt, maar het is ook nog heel merkbaar dat onze klanten met de handrem erop hun investeringskalender uitrollen.”

Resultaten in het eerste kwartaal 2014

Forse omzetgroei
Novisource realiseerde in het eerste kwartaal van 2014 autonoom een forse omzetgroei. Deze groei van de bruto omzet is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de activiteiten van B-Street. Onder het label B-Street worden interim-professionals aangeboden en ingezet, die extern worden ingehuurd. Daarnaast verzorgt B-Street een risicovrij inhuurtraject van interim-professionals met een minimale administratieve belasting bij – vooral – grote organisaties binnen de financiële sector. Het verwerven van enkele nieuwe klanten in de tweede helft van 2013 vertaalde zich in het eerste kwartaal van 2014 geleidelijk aan in een toename van de bruto omzet.

Ook groei met businessconsultancy
Businessconsultants, projectmanagers en interim-managers van Novisource vertalen actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. De omzet die werd gerealiseerd onder dit label groeide gering. Wel waren grote verschillen tussen de diverse gespecialiseerde werkmaatschappijen zichtbaar. Zo nam de omzet bij Novisource Banking & Investments aanzienlijk toe.

Toename resultaat voor belasting
De kwaliteit van de bruto omzet is verbeterd; dit leidde tot een verbetering van de brutomarge. Dit in combinatie met voortgaande focus op kosten en kostenbeheersing hebben geleid tot een forse stijging van het resultaat voor belasting. De relatief nog geringe omvang van onze werkmaatschappijen Insurance & Pensions en Technology Services zorgt ervoor dat voor het totale resultaat hier de potentie voor snellere doorgroei aanwezig is. De financiële positie van Novisource is onveranderd goed.

Strategie van autonome groei en acquisities
Novisource N.V. wil groei van omzet en winstgevendheid realiseren door een combinatie van autonome groei en acquisities. Novisource verwacht met haar beursnotering een versnelling van de groei te kunnen bewerkstelligen. Novisource kiest voor een strategie van specialisatie waarbij kennis en ervaring van enkele relevante thema’s die actueel zijn in haar doelmarkten wordt opgebouwd. Novisource wil uiteindelijk door (potentiële) klanten en (toekomstige) medewerkers als autoriteit op een dergelijk kennisgebied worden gezien.

Overname GRiP BI
In overeenstemming met de wens van Novisource kennis en kunde van specialistische thema’s aan haar klanten te kunnen bieden werd in maart GRiP BI overgenomen door en geïntegreerd in Novisource. Met de overname van GRiP BI heeft Novisource meer en diepgaande kennis van business intelligence en big data verkregen.

Beursnotering via 1NOMij
Sinds 20 februari 2014 staat consultancybedrijf Novisource op de beurs in Amsterdam genoteerd via een reverse listing van het toenmalige 1NOMij. Novisource heeft haar organisatie in het eerste kwartaal van 2014 (verder) ingericht conform de eisen en voorwaarden die aan een beursgenoteerde organisatie worden gesteld.

Positieve verwachtingen voor 2014
Schaalvergroting door autonome groei en overnames blijft belangrijk uit oogpunt van kostenefficiëntie en investeren in de benodigde markt- en kennisontwikkeling. Er zijn voorzichtige tekenen van economisch herstel. Indien het economisch herstel doorzet verwachten wij een verdere autonome groei van onze omzet.

Kennismaken tijdens aandeelhoudersvergadering
Maandag 30 juni 2014 om 13.30 uur in NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein zal Novisource haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden. Beleggers worden uitgenodigd om nader kennis te maken met Novisource. De agenda en onderliggende stukken komen beschikbaar op www.novisource.nl.

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren