Novisource draagt Van Blanken en Specht voor om taak RvC waar te nemen

20-05-2016

De leden van de Raad van Commissarissen van Novisource N.V. ("Novisource"), Juanita van Blokland en Jacques Brulot, hebben eerder te kennen gegeven per 1 juni 2016 te zullen terugtreden. Door het aftreden van de twee zittende leden van de Raad van Commissarissen per 1 juni 2016 ontstaan er per die datum twee vacatures, naast de reeds bestaande vacature. Hoewel besprekingen gaande zijn met verschillende kandidaten voor de Raad van Commissarissen, waren op het moment van oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 juni 2016 nog geen kandidaten beschikbaar. De huidige twee commissarissen hebben te kennen gegeven, ook na hun aftreden op 1 juni 2016, beschikbaar te blijven voor een ordentelijke overdracht van de werkzaamheden.

Conform het bepaalde in de statuten van Novisource worden de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ingeval van ontstentenis van alle commissarissen zal op grond van artikel 19.6 van de statuten van Novisource de Algemene Vergadering van Aandeelhouders één of meer personen aanwijzen die voorlopig belast worden met de aan de Raad van Commissarissen toebedeelde taken. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Novisource van 1 juni 2016 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders één of meer personen aanwijzen die voorlopig belast worden met de aan de Raad van Commissaris toebedeelde taken.

Novisource heeft de heer Philip van Blanken en de heer Peter Specht bereid gevonden te worden aangewezen, als eerste stap naar hun verwachte voordracht tot benoeming in de Raad van Commissarissen. Graag draagt Novisource Philip van Blanken en Peter Specht voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 19.6 van de statuten van Novisource.
Zodra Novisource de besprekingen met verschillende kandidaten voor de Raad van Commissarissen heeft afgerond en naast Philip van Blanken en Peter Specht andere beoogd commissarissen zijn gevonden, zal Novisource een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders oproepen en de kandidaten in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voordragen tot benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van Novisource.

Philip van Blanken
Philip van Blanken (1962) heeft ruim 30 jaar ervaring in de IT dienstverlening waarvan het merendeel bij commerciële organisaties. Momenteel is Philip van Blanken country manager bij Altran Nederland. Daarvoor was hij respectievelijk CEO van Nspyre en lid van het executive committee van Ordina. Philip van Blanken heeft Bedrijfskunde gestudeerd.

Peter Specht
De heer Peter Specht (1962) heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van financiën, HRM en ICT, met name in de IT-branche. De laatste 8 jaar was hij mede-aandeelhouder en CFO bij Nspyre. Momenteel is Peter Specht werkzaam als Financieel directeur bij Altran Nederland. Peter Specht was mede-eigenaar van Fusion4 en werkte eerder voor Ordina. Hij heeft de opleiding heao Bedrijfskunde en een opleiding post-hbo Financieel management afgerond.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt op 1 juni 2016 om 14.00 uur plaats in NBC Conferentiecentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren