Novisource zet sterk stijgende lijn voort

05-11-2014

Hoofdpunten derde kwartaal 2014

• Groei bruto omzet zet verder door
• Forse stijging EBITDA
• Blijvende aandacht voor beheersing kosten
• Partnership met BusinessForensics aangegaan
• Overname Diesis Consultancy
• Investeringen in verdere groei

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:

“In deze zomermaanden slaagden wij er gelukkig in om de positieve ontwikkelingen in de eerste twee kwartalen door te zetten. In de vakantieperiode hebben wij traditiegetrouw altijd een lagere omzet- en margegroei. Vergelijken we deze groei met het verwachte seizoenspatroon dan kunnen wij met tevredenheid terugblikken op deze maanden. Dat wij in het derde kwartaal een overname en ook nog een samenwerkingsverband met een innovatieve businesspartner konden aankondigen onderstreept onze opmars in onze doelmarkten. Hierdoor – en doordat we als beursgenoteerde onderneming meer in de media komen - is ook onze exposure sterk toegenomen. Het doet het zelfvertrouwen van de organisatie in steeds sterkere mate toenemen.”

Resultaten in het derde kwartaal 2014

Groei bruto omzet zet verder door

Novisource N.V. realiseerde in het derde kwartaal van 2014 autonoom een forse bruto omzetgroei vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De groei werd met name gerealiseerd door de werkmaatschappijen B-Street en Novisource Banking & Investments. Er waren duidelijke verschillen in groei tussen de werkmaatschappijen onder het label Novisource. Dit als gevolg van verschillen in ontwikkelingsstadium van de individuele werkmaatschappijen. De relatief nog geringe omvang van de werkmaatschappijen Novisource Insurance & Pensions en Novisource Information Management – beiden maken een transitie door - houdt potentie voor toekomstige groei in. De omzet van B-Street groeide onverminderd doordat de omzet bij nieuwe klanten geleidelijk verder toe nam. 

Toename resultaat voor belasting

Evenals voorgaande kwartalen is de kwaliteit van de bruto omzet verbeterd. Dit leidde tot een aanzienlijke verbetering van de brutomarge in vergelijking tot dezelfde periode in 2013. Dit - in combinatie met voortgaande focus op kosten en kostenbeheersing - heeft geleid tot een forse stijging van het resultaat voor belasting. De financiële positie van Novisource is onveranderd goed.

Project Management Office als nieuwe propositie

Door de toenemende complexiteit van programma’s en projecten realiseren veel organisaties zich dat de ondersteuning van projecten, programma’s en portfolio’s steeds belangrijker wordt en een professionele benadering vergt. Het Project Management Office (PMO) speelt hierin een belangrijke rol. Novisource Banking & Investments biedt haar opdrachtgevers een dedicated team van professionals op dit vakgebied.

Strategie van autonome groei en acquisities

Novisource N.V. wil groei van omzet en winstgevendheid realiseren door een combinatie van autonome groei en acquisities. Novisource verwacht met haar beursnotering een versnelling van de groei te kunnen bewerkstelligen. Novisource kiest voor een strategie van specialisatie waarbij kennis en ervaring van enkele relevante thema’s die actueel zijn in haar doelmarkten wordt opgebouwd. Novisource wil uiteindelijk door (potentiële) klanten en (toekomstige) medewerkers als autoriteit op een dergelijk kennisgebied worden gezien. Onze M&A-aanpak zorgt voor continue kansen in de overnamemarkt. Wij verwachten in de komende jaren met deze aanpak een belangrijke versnelling van onze groei te kunnen realiseren.

Financial- & cybercrime belangrijk thema

Novisource is met BusinessForensics een strategisch partnership tegen financial- en
cybercrime aangegaan. BusinessForensics is een Nederlandse hightech start-up met een innovatief software-platform. De diepgaande kennis van en ruime ervaring in de financiële sector van Novisource in combinatie met dit software-platform stelt banken, (zorg)verzekeraars en pensioenbedrijven in staat om fraude en andere vormen van financial- en cybercrime preventief te monitoren en te onderzoeken. Beide organisaties samen kunnen grote (complexe) vraagstukken voor organisaties oppakken en oplossen.

Overname Diesis Consultancy

Overeenkomstig de wens specialistische kennisgebieden en proposities op en uit te bouwen werd in augustus de overname van Diesis Consultancy aangekondigd. Diesis vertaalt bedrijfsprocessen naar financiële transacties in de administratie, implementeert en configureert software waarin de registratie en verwerking plaats vindt. Zij zorgt voor business intelligence-applicaties om de benodigde informatie te ontsluiten en te verstrekken. Ingaande 1 oktober 2014 wordt het resultaat van Diesis geconsolideerd in de resultaten van Novisource. Diesis Consultancy is een uitstekende aanvulling op het dienstenpakket en kennisgebied van Novisource en onderstreept de wens van Novisource ook door overnames groei te realiseren. Maart dit jaar kocht Novisource al big data-specialist GRiP BI.

Positieve verwachtingen voor het resterende deel van 2014

Indien het economisch herstel doorzet verwachten wij een verdere autonome groei van onze omzet.

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren