Omzet Novisource met 59% toegenomen in 2014

24-04-2015

Hoofdpunten 2014

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:
‘Het jaar 2014 was een heel bijzonder jaar. De invulling van onze groeistrategie is in een versnelling gekomen en vertaalde zich in tevredenstellende bedrijfsresultaten en – sneller dan verwacht - een beursnotering. Het verkrijgen van onze beursnotering door een omgekeerde overname verraste velen. Nu het boekjaar 2014 achter de rug is zullen we gestaag op basis van onze financiële prestaties verder bouwen aan Novisource tot een mooi, solide aandeel op Euronext Amsterdam.’

Toelichting op de financiële resultaten over 2014
Onze strategie om ons meer te specialiseren in een aantal thema’s heeft in 2014 zijn vruchten afgeworpen. Novisource zag in 2014 haar omzet met € 15,6 miljoen groeien tot  € 42 miljoen. Dit betekende een stijging van 59% ten opzichte van 2013. Deze omzetgroei werd met name gerealiseerd door een sterke groei van € 14,8 miljoen bij B-Street. Een belangrijk deel van deze omzetgroei kwam voor rekening van de groei van de brokeractiviteiten van B-Street. De consolidatie van Diesis Consultancy per 1 oktober 2014 en de groei van de meeste werkmaatschappijen werkend onder het label Novisource, droegen respectievelijk € 0,3 miljoen en € 0,5 miljoen bij aan de omzetgroei. 

Er was enig economisch herstel in de markt, maar het was nog goed merkbaar dat onze klanten met de handrem erop hun investeringskalender uitrolden.

De EBITDA steeg met 44%, van € 0,36 miljoen naar € 0,52 miljoen, vooral door de sterke verbetering van onze activiteiten in de bancaire sector en de eigen plaatsingen van zzp’ers via B-Street. Dit ondanks de eenmalige cash-out uitgaven ten behoeve van de omgekeerde overname en de kosten welke verbonden waren aan het hebben van een beursnotering (samen groot € 0,2 miljoen). Diesis droeg vanaf 1 oktober 2014 een kleine € 0,1 miljoen bij aan de EBITDA. Om haar groeistrategie verder inhoud te geven, heeft Novisource een bedrag van ruim € 0,1 miljoen geïnvesteerd in de M&A-strategie. In 2014 resulteerde dit in de overname van de activiteiten van GRiP BI en Diesis.

Financiële positie
Ondanks een jaar met relatief veel investeringen, waaronder de aankoop van Diesis Consultancy welke voor een belangrijk deel in cash is betaald, hebben wij onze sterke vermogenspositie behouden. Het Eigen Vermogen bleef stabiel op rond de € 3 miljoen. De solvabiliteit en liquiditeit ratio’s handhaafden zich op niveau evenals de netto kaspositie van € 3,9 miljoen (ultimo 2013: € 4 miljoen). De sterke financiële positie maakt het mogelijk onze groeiambitie in te vullen.

Strategie: specialisatie
Novisource kiest voor een strategie van specialiseren waarbij kennis en vaardigheden van enkele thema’s die relevant en actueel zijn in haar doelmarkten wordt opgebouwd. Om zo steeds meer door (potentiële) klanten en (toekomstige) medewerkers als autoriteit op zo’n kennisgebied te worden gezien.

Effecten als gevolg van de beursgang
In verband met de beursgang op 20 februari 2014 zijn er op concernniveau extra kosten gemaakt. Deze kosten hebben in 2014 een drukkend effect van € 1.070.000 gehad op het totale resultaat. Daarnaast werd een bedrag van € 67.500 direct ten laste van het eigen vermogen gebracht. Van het totale bedrag van € 1.137.500 was € 137.500 een reële uitgaande geldstroom. Dit is een positieve correctie ten opzichte van het bedrag dat tijdens de halfjaarcijfers gepubliceerd is (€ 6,4 miljoen, non-cash). Deze correctie heeft met name plaatsgevonden op grond van de toepassing van IFRS-2 in de jaarcijfers in plaats van IFRS-3 in de halfjaarcijfers.

Overheadkosten
We hebben gekozen voor een shared-services model. Dat houdt in dat vrijwel alle overheadkosten gedragen worden in Novisource B.V. In de operationele business units bestaat de overhead alleen uit een directeur en verkoopmedewerkers. De operationele units dragen bij aan de overheadkosten met een percentage van de omzet en een percentage van de brutomarge op extern ingeleende professionals. In 2014 bedroegen deze overheadkosten 11,5% van de omzet (2013: 12%).

Verwachting voor 2015
Investeringen in de benodigde markt- en kennisontwikkeling alsmede schaalvergroting door autonome groei en overnames blijven vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie en margeverbetering belangrijk. Indien het herstel van de Nederlandse economie doorzet verwachten wij,  na een vertraging van de omzetgroei in het eerste kwartaal van 2015, over geheel 2015 een verdere groei van onze omzet. In 2015 verwachten wij onze ambitie te kunnen onderstrepen met één of meerdere overnames. Het slagen hiervan is een belangrijke voorwaarde voor de beoogde groei in het lopende jaar. Helaas is er op allerlei gebieden in de wereld onrust. Onze klanten kunnen hierdoor altijd onverwacht andere keuzes maken. Ondanks het sterke vertrouwen in onze onderneming en onze strategie spreken we daarom voor 2015 geen concrete resultaatverwachting uit.

Jaarverslag 2014
Meer informatie kunt u lezen in ons Jaarverslag 2014. Het is te downloaden op deze website onder 'Verslaglegging'.

Aandeelhoudersvergadering
Op 3 juni 2015 om 13.30 uur in NBC Congrescentrum te Nieuwegein zal Novisource haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden, waarbij beleggers worden uitgenodigd om verder kennis te maken met Novisource. Meer informatie zal tijdig op www.novisource.nl worden gepubliceerd.

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren