Omzet Novisource toegenomen in eerste kwartaal 2015

18-05-2015

Hoofdpunten
 Omzet bij diverse werkmaatschappijen toegenomen
 Resultaat lager dan in dezelfde periode vorig jaar
 Late opstart van nieuwe jaar, voorzichtig begin in veel doelmarkten
 Beheersing operationele kosten blijft belangrijk
 Sterke focus op doelmarkten
 Uitbouw specialismen vanuit bestaande werkmaatschappijen

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:
“Wij zijn gematigd tevreden over de ontwikkelingen in het eerste kwartaal. Zoals vooraf begroot, werden in de eerste maanden van het jaar extra kosten ten behoeve van de dagelijkse operatie gemaakt. Dat drukt het resultaat. Commercieel zijn wij succesvol aan het ontwikkelen in de bancaire sector, in de ZZP-markt en met onze recente aanwinst Diesis. Hier zit potentie voor verdere ontwikkeling van de omzet en het resultaat. Dit jaar verwachten wij onze ambitie te kunnen onderstrepen met één of meerdere overnames. Het slagen hiervan is een belangrijke voorwaarde voor de beoogde groei dit jaar. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons dit zal gaan lukken.”

Resultaten in het eerste kwartaal 2015
In het eerste kwartaal van 2015 realiseerde Novisource autonoom een aanzienlijke hogere omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat over het eerste kwartaal van 2015 was lager dan in het eerste kwartaal van 2014. Dit is een direct gevolg van (advies)kosten die te maken hebben met onze beursnotering en forse investeringen in ICT en Mergers & Acquisitions (M&A). Veel opdrachtgevers startten hun projecten na het kerstreces pas in de derde week van januari weer op en daarnaast begonnen veel organisaties in onze doelmarkten voorzichtig met nieuwe projecten. Het leidde tot een drukkend effect op omzetgroei en resultaatontwikkeling.

Verschillend beeld over werkmaatschappijen
Ondanks moeilijke marktomstandigheden heeft Novisource Banking & Investments een sterk eerste kwartaal achter de rug. De gekozen strategische richting van specialiseren in kennisintensieve dienstverlening rondom de veranderprogramma’s binnen de bancaire sector op gebieden zoals effecten, hypotheken, treasury, risk management, compliance en regulatory reporting blijft echter succesvol.
Novisource Information Management is steeds beter in staat zijn focus op Big Data in combinatie met fraudedetectie en schadelastbeheersing te verzilveren. In haar doelmarkten ziet zij dat er voorzichtig weer meer budget beschikbaar wordt gesteld voor projecten op het gebied van Business Intelligence.
Na een gebruikelijk voorzichtig begin van januari, begon de markt voor Diesis Consultancy in de tweede helft van januari weer aan te trekken. Dit heeft zich het gehele eerste kwartaal doorgezet. Zowel op Icorp, Coda als Business Object gebied zijn diverse projecten opgestart, ook bij nieuwe klanten.
Het eerste kwartaal was voor Novisource Insurance & Pensions moeilijk. Los van moeilijke marktomstandigheden was de belangrijkste oorzaak het onverwacht volledig stil vallen van de uitvragen via de mantelovereenkomst van één van haar klanten. Insurance & Pensions heeft goede vooruitzichten op het binnenhalen van enkele grotere opdrachten.
De omzet van B-Street was hoger dan verwacht. Daarentegen was de gerealiseerde marge lager. Dit is het gevolg van een hoger omzetaandeel van de brokeractiviteiten in haar totale omzet.

Financiële positie
Wij hebben onze sterke vermogenspositie behouden. De sterke financiële positie maakt het mogelijk onze groeiambitie in te vullen.

Strategie: specialisatie
Novisource kiest voor een strategie van specialiseren waarbij kennis en vaardigheden van enkele thema’s die relevant en actueel zijn in haar doelmarkten wordt opgebouwd. Om zo steeds meer door (potentiële) klanten en (toekomstige) medewerkers als autoriteit op zo’n kennisgebied te worden gezien.

Verwachting voor 2015
Investeringen in de benodigde markt- en kennisontwikkeling alsmede schaalvergroting door autonome groei en overnames blijven vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie en margeverbetering belangrijk. Indien het herstel in onze doelmarkten doorzet verwachten wij, na de vertraging van de omzetgroei in het eerste kwartaal van 2015, over geheel 2015 een verdere groei van onze omzet. Dit jaar verwachten wij onze ambitie te kunnen onderstrepen met één of meerdere overnames. Het slagen hiervan is een belangrijke voorwaarde voor de beoogde groei in dit lopende jaar. Ondanks het sterke vertrouwen in onze onderneming en onze strategie spreken we voor dit jaar geen concrete resultaatverwachting uit.

Inkoop eigen aandelen
Novisource start op 19 mei 2015 met het inkopen van maximaal 3.000 eigen certificaten van gewone Aandelen A. Het inkoopprogramma eindigt op 30 juni 2015. Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.
Dit inkoopprogramma wordt uitgevoerd conform het mandaat zoals verleend tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 30 juni 2014.

Aandeelhoudersvergadering
Op 3 juni 2015 om 13.30 uur in NBC Congrescentrum te Nieuwegein zal Novisource haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden, waarbij beleggers worden uitgenodigd om verder kennis te maken met Novisource. Meer informatie zal tijdig op www.novisource.nl worden gepubliceerd.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Willem van der Vorm, Chief Executive Officer
+31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren