Omzet Novisource toegenomen in eerste kwartaal 2016

06-05-2016

In het eerste kwartaal van 2016 realiseerde het aan Euronext Amsterdam genoteerde Novisource een duidelijk hogere omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vrijwel alle werkmaatschappijen droegen bij aan deze toename van de omzet.

Het resultaat over het eerste kwartaal van 2016 was lager dan in het eerste kwartaal van 2015. Evenals in 2015 kwam het nieuwe jaar commercieel gezien aarzelend op gang. Veel opdrachtgevers startten hun projecten pas in de loop van januari. Daarnaast hebben de interne discussies die mede de aanleiding zijn geweest voor de leden van de Raad van Bestuur om hun functie ter beschikking te stellen invloed gehad op de operationele gang van zaken.

Eén en ander resulteerde in een EBITDA die over het eerste kwartaal 2016 licht negatief was. Wel vertoonde de ontwikkeling van het resultaat in maart een sterke verbetering ten opzichte van de voorgaande maanden.

Zoals bekend hebben zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur aangegeven bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te zullen terugtreden. De met deze gebeurtenissen samenhangende kosten worden vooralsnog ingeschat tussen € 300.000 en € 350.000 en zijn niet meegenomen in de EBITDA over het eerste kwartaal.

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren