Raad van Bestuur Novisource stelt functie ter beschikking

22-02-2016

De leden van de Raad van Bestuur, te weten Willem van der Vorm (CEO) en Bram Schot (CFO), van Novisource N.V. ("Novisource") hebben besloten hun functie als bestuurder van Novisource ter beschikking te stellen. Zij hebben de Raad van Commissarissen medegedeeld af te treden op een nog nader te bepalen moment. 

De leden van de Raad van Bestuur  zijn tot dit besluit gekomen, omdat hen duidelijk is geworden dat een meerderheid van de aandeelhouders het vertrouwen in hen heeft verloren. Kern van het verschil van inzicht dat aan het licht is gekomen, betreft de wijze waarop de komende jaren de verdere uitbouw van de activiteiten van Novisource gestalte dient te worden gegeven. Met het ter beschikking stellen van hun functie wil de Raad van Bestuur Novisource de ruimte bieden om uit deze dreigende impasse te geraken. 

Concreet betekent de mededeling van de bestuursleden, dat opvolgers voor de heren Van der Vorm en Schot moeten worden gezocht. De Raad van Bestuur is in overleg met de Raad van Commissarissen over de ontstane situatie en de termijn waarop het vertrek van de huidige Raad van Bestuur zijn beslag dient te krijgen. 

Conform het bepaalde in de statuten van Novisource worden de leden van de Raad van Bestuur benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor het benoemen van nieuwe leden van de Raad van Bestuur is een (Buitengewone) Algemene Vergadering van Aandeelhouders nodig. 

Voorlopige resultaten 2015
De voorlopige resultaten van de Novisource Groep over 2015 liggen in lijn met de verwachting zoals afgegeven bij de derde kwartaal update. De omzet komt uit op ruim € 56 miljoen (2014: € 42 miljoen) een stijging met ruim 33%, terwijl het bedrijfsresultaat, geschoond voor buitengewone posten, uitkomt op ruim € 0,5 miljoen (2014: € 0,42 miljoen) een stijging met ruim 20%.

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren