Sterk verbeterd resultaat Novisource in 2013

25-04-2014

Verkregen beursnotering onderstreept haar ambitie

Hoofdpunten 2013

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:

“Door een sterke focus op onze doelmarkten, interne ontwikkeling en kostenbeheersing is ondanks een lichte afname van de bruto omzet een forse stijging van de EBITDA en een aanzienlijke stijging van de nettowinst gerealiseerd. Het is belangrijk voor ons om te ervaren dat onze relaties met zeer positieve referenties over de kwaliteit van onze project- en interim-activiteiten oordelen. De klanten bepalen immers uiteindelijk het succes van onze groeistrategie.”

Toelichting op jaarresultaten 2013

Ondanks moeilijke marktomstandigheden hebben de Novisource-entiteiten in 2013 de daling van de bruto omzet beperkt weten te houden. In 2013 nam de bruto omzet met 4,3% licht af tot € 26,4 miljoen (2012: € 27,6 miljoen). Per 1-1-2013 verloor de Novisource werkmaatschappij B-Street een grote klant. In de loop van het jaar werd dit verlies aan bruto omzet bijna helemaal goed gemaakt door de komst van een aantal nieuwe klanten.

Tegenover een daling van de bruto omzet stond een verbetering van de kwaliteit van de bruto omzet. Dit vertaalde zich in een geringe toename van de brutomarge. Deze bedroeg in 2013 € 7,8 miljoen, een toename van € 0,2 miljoen ten opzichte van 2012.

De EBITDA bedroeg €0,4 miljoen (2012: € 0,1 miljoen). Een verbetering van de brutomarge in combinatie met voortgaande focus op kosten en kostenbeheersing hebben geleid tot een sterk herstel van de nettowinst. Deze bedroeg in 2013 € 0,3 miljoen tegen -/- € 0,2 miljoen in 2012.

EEN TABEL STAAT IN HET PERSBERICHT

Novisource: marge toegenomen

Gedurende het jaar hebben alle werkmaatschappijen onder de naam Novisource het aantal niet-productieve medewerkers beperkt kunnen houden, waardoor nadelige beïnvloeding van het resultaat beperkt is gebleven. Na een strategische heroriëntatie heeft Novisource Information Management gekozen voor een strategie waarbij zij een sterke focus legt op het invullen van opdrachten op het snijpunt van business en ICT.   Over alle werkmaatschappij bekeken is door een strakkere focus op winstgevende omzet de marge toegenomen.

Novisource heeft verder invulling gegeven aan het versterken van inhoud (kennis) en het verhogen van kwaliteit. Zo is er geïnvesteerd in het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel, het verbreden, verdiepen en vernieuwen van kennis en vaardigheden onder de noemer Novisource Academy en in het aangaan en versterken van partnerships. In samenwerking met Piramide Investment Software heeft bijvoorbeeld Novisource Banking & Investments voor productlijnen als sparen (inclusief deposito’s) en beleggen in zowel box III als fiscaal gefaciliteerde vorm (banksparen) een krachtige business solution beschikbaar.

In 2013 zijn de werkmaatschappijen Novisource Banking & Investments en Novisource Insurance & Pensions lid geworden van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en zijn zij opgenomen in het Kwaliteitsregister Organisatieadvies van Lloyd's Register. In het register zijn die adviesbureaus opgenomen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en die onafhankelijk getoetst worden. Daarmee onderwerpen zij zich vrijwillig aan de gezamenlijke gedragscode, het reglement van tuchtrechtspraak en zijn zij ISO-gecertificeerd.

B-Street: verbetering marge

B-Street biedt ZZP-ers, freelancers en professionals in dienst bij derden aan, op aanvraag van haar cliënten. De specialisten werken met name op opdrachten op het gebied van business & ICT binnen vooral de financiële sector. B-Street beschikt over een uitgebreid netwerk en omvangrijke database met contactgegevens van meer dan 12.000 externe interim-professionals. De externe interim-professionals worden door B-Street, voor een periode gelijk aan die van de opdracht van de klant, ingehuurd. Daarnaast verzorgt B-Street de gehele of een deel van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers, waarbij inhuurrisico’s geminimaliseerd worden en 100% contract compliancy wordt gegarandeerd. Ondanks lastige marktomstandigheden heeft B-Street een aantal grote klanten verworven en neemt het aantal contracten en daarmee de bruto omzet bij deze klanten geleidelijk aan toe. Ultimo 2013 realiseerde B-Street een bruto omzet van € 19,6 miljoen (2012: € 22,9 miljoen). Het aantal contracten lag eind 2013 hoger dan eind 2012. Het aantal bemiddelingen en de marge daarop is gestegen ten opzichte van 2012.

In 2013 heeft B-Street in lijn met haar klantenwaardestrategie “customer intimacy” een nieuw CRM-systeem geïmplementeerd. Ook heeft B-Street haar commerciële beleid inhoudelijk verder versterkt. Langs de lijn van haar huidige specialisatie vindt een verbreding van haar marktfocus plaats.

Strategie: autonome groei en acquisities

Novisource N.V. wil groei van omzet en winstgevendheid realiseren door een combinatie van autonome groei en acquisities. Novisource verwacht met haar beursnotering een versnelling van de groei te kunnen bewerkstelligen. Novisource kiest voor een strategie van specialiseren waarbij kennis van enkele relevante thema’s die actueel zijn in haar doelmarkten wordt opgebouwd. Om zo uiteindelijk door (potentiële) klanten en (toekomstige) medewerkers als autoriteit op zo’n kennisgebied gezien te worden.

Nieuwe corporate identity

Om haar specialisatie naar thema’s verder te versterken en de onderscheidende meerwaarde van haar professionals nadrukkelijker te belichten heeft Novisource eind 2013 een nieuwe corporate identity neergezet met naast een andere huisstijl ook een nieuwe website. Logisch vervolg is het verhogen van de naambekendheid, waarbij de verkregen beursnotering zeker zal helpen.

Beursnotering via 1NOMij

Sinds 20 februari 2014 staat consultancybedrijf Novisource op de beurs in Amsterdam genoteerd via een reverse listing van het toenmalige 1NOMij. 2013 was voor het beursfonds 1NOMij een bewogen jaar. In dit jaar moest geconcludeerd worden dat de inbreng van vastgoedactiviteiten niet heeft kunnen plaatsvinden. De fiscale en juridische consequenties van het inbrengen van vastgoed en de discussie daarover waren zodanig kostbaar en tijdrovend gebleken dat het beursfonds af heeft gezien van het inbrengen van vastgoedactiviteiten in de onderneming. Hierdoor hebben er in 2013 geen activiteiten plaatsgevonden vanuit 1NOMij. Wel werd er voor een netto bedrag van € 458.196 aan voorbereidingskosten voor de inbreng van vastgoed gemaakt. Het jaarverslag van 1NOMij over 2013 staat op www.1nomij.nl en www.novisource.nl.

Positieve verwachtingen voor 2014

Schaalvergroting door autonome groei en overnames blijft belangrijk uit oogpunt van kostenefficiëntie en investeren in de benodigde markt- en kennisontwikkeling. Er zijn voorzichtige tekenen van economisch herstel. Indien het economisch herstel doorzet verwachten wij een autonome groei van onze omzet. In 2014 verwachten wij onze ambitie te kunnen onderstrepen met één of meerdere overnames.

Eind juni 2014 zal Novisource haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden, waarbij beleggers worden uitgenodigd om nader kennis te maken met Novisource. De uitnodiging zal tijdig op de website worden gepubliceerd.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Willem van der Vorm, CEO +31 (0)30 850 44 44

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren