Verbetering omzet en resultaat Novisource zet zich voort

30-10-2015

Hoofdpunten
 Omzet bij diverse werkmaatschappijen verder toegenomen in derde kwartaal 2015
 Bedrijfsresultaat bij alle werkmaatschappijen verbeterd t.o.v. eerdere kwartalen dit jaar
 Concrete marktsuccessen geboekt met twee proposities
 Beheersing operationele kosten blijft ook voor vierde kwartaal 2015 nadrukkelijk aandachtspunt
 Sterke focus op doelmarkten en zichtbare specialisatie

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:
“Over de afgelopen zomermaanden zijn wij heel tevreden. De inzetbaarheid van onze consultants verbeterde sterk, wat resulteerde in een fraaie verbetering van onze bedrijfsresultaten. Omdat we bij enkele key-accounts ook met onze specialistische proposities tot opdrachten kwamen, zien we nu steeds meer het gewenste gespecialiseerde consultancybedrijf mét goede bedrijfsresultaten ontstaan. In het komende halfjaar verwachten wij onze ambitie te kunnen onderstrepen met één of meerdere overnames. Het slagen hiervan is overigens niet bepalend voor de beoogde groei dit jaar. Voor de langere termijn steunt de versnelling van onze ontwikkeling wel op de combinatie van autonome groei en enkele gerichte overnames.”

Ontwikkeling omzet en resultaat
In het derde kwartaal van 2015 realiseerde Novisource autonoom een hogere omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat over het derde kwartaal van 2015 liet een lichte verbetering zien ten opzichte van het derde kwartaal van 2014. De omzet over de eerste negen maanden van dit jaar nam met circa 30% toe ten opzichte van de omzet in dezelfde periode vorig jaar. Van kwartaal-op-kwartaal was ook een sterke ontwikkeling zichtbaar, waarbij wel rekening gehouden dient te worden met de invloed van de vakantieperiode. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van de sterke verbetering van de inzet van onze eigen consultants en van de inzet van ZZP’ers. Daarnaast zijn we nog strakker op onze kosten en investeringskalender gaan sturen. Dit beleid zullen we in het vierde kwartaal doortrekken.

Financiële positie
De financiële positie van Novisource is onverminderd sterk.

Strategie: specialisatie
Novisource kiest voor een strategie van specialiseren waarbij kennis en vaardigheden van enkele thema’s die relevant en actueel zijn in haar doelmarkten worden opgebouwd. Om zo steeds meer door (potentiële) klanten en (toekomstige) medewerkers als autoriteit op zo’n kennisgebied te worden gezien.

Verwachting voor resterende deel van 2015
Investeringen in de benodigde markt- en kennisontwikkeling alsmede schaalvergroting door autonome groei en gerichte overnames blijven vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie en margeverbetering belangrijk. Gezien de lopende contracten en onze verwachtingen daarbij, denken wij een sterke omzetgroei over geheel 2015 met onderliggend een bevredigende resultaatontwikkeling te kunnen laten zien. Dit ondanks de uiterst moeilijke start van het jaar 2015.
Voor geheel 2015 gaat Novisource uit van een omzetgroei met circa 25% en een bedrijfsresultaat dat licht hoger zal liggen dan het resultaat over 2014, waarbij wij dan in de vergelijking de eenmalige kosten van € 1 miljoen die samenhingen met de omgekeerde overname in 2014 buiten beschouwing laten.

Meer informatie vindt u in ons persbericht.

Download het nieuwsbericht als pdf

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren