Pensioenen

 

Pensioenland in de schijnwerpers

Tot voor kort waren pensioenen een non-issue. Maar dat is drastisch veranderd: pensioenfondsen staan volop in de schijnwerpers.

Novisource Insurance & Pensions ontwikkelt oplossingen om de thema’s die spelen bij pensioenuitvoerders en -verzekeraars multidisciplinair aan te pakken, waarbij we rekening houden met beperkingen in tijd en geld.

Actuele thema’s

Pensioenfondsen en sociale partijen discussiëren over nominaal en reëel pensioen en solidariteit tussen jong en oud. De druk op dekkingsgraden en het korten op pensioenuitkeringen versterkt deze discussie. Pensioenuitvoerders en verzekeraars moeten de veranderingen verwerken. Daarnaast vraagt de zich verder versnellende consolidatie van pensioenfondsen en nieuwe toetreders in de markt om eenvoudiger en goedkoper te administreren regelingen.

De toenemende regeldruk en druk om de administraties op orde te krijgen vragen om innovatieve oplossingen en het combineren van thema’s.

Consolidatie in de pensioensector

De trend naar consolidatie in de pensioensector is al enkele jaren bezig en versnelt zich nog verder. De dekkingsgraad van diverse partijen jaagt deze discussie aan: veel pensioenfondsen zijn te klein om zelfstandig voort te bestaan. Hierbij manifesteert de Algemene Pensioen Instelling (API) zich als oplossing. Hiermee zet API samen met PPI-aanbieders de deur open voor nieuwe toetreders in de markt.

Hoe gaat u om met de inrichting van nieuwe wet- en regelgeving?

Het publiek heeft steeds meer aandacht voor pensioenen. Mensen uiten zich via sociale media. Achterstanden en fouten komen sneller in het nieuws. De goede dingen doen is niet meer voldoende. Het is steeds belangrijker te kunnen aantonen - zowel in het publieke debat als aan de toezichthouder - dat u het proces beheerst.

Het aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving vraagt veel van uitvoerders en pensioenverzekeraars de komende tijd. Net als het aantoonbaar meten en sturen op basis van risico’s en de gezondheid van de regeling. Wij ondersteunen u graag bij deze veranderingen.

Verder praten over de ontwikkelingen in de pensioenwereld en wat Novisource daarin voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Roy Vissers op +31 (0)20 25 88 556 of roy.vissers@novisource.nl.

Contact


Roy Vissers

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren