Solvency II richtlijnen

Op 21 november heeft er in het Europese Parlement een plenaire stemming plaatsgevonden aangaande de Omnibus II richtlijn. In deze richtlijn zijn wijzigingen opgenomen aangaande de transitional measures, de behandeling van lange termijn garanties en EIOPA als toezichthouder. Daarnaast is 1 januari 2016 vastgesteld als implementatiedatum voor Solvency II.

Nationale richtlijnen Solvency

Ook op nationaal niveau hebben zich een aantal wijzigingen voor gedaan. Zo zijn het Theoretisch Solvabiliteitscriterium (TSC) en de Eigen Risicobeoordeling (ERB) toegevoegd aan de Wet Financieel Toezicht en van kracht per 1 januari 2014 (geldend voor verzekeraars met bruto premie hoger dan 5 miljoen of bruto voorzieningen hoger dan 25 miljoen).

Het Solvency II framework is de ‘brug’ tussen kapitaaleisen en risk management. Een risk management framework inrichten vraagt meer dan uitsluitend actuariële kennis. Het risk management framework in een korte tijd, efficiënt naar een hoger plan gebracht. Bij sommige organisaties is het nodig het volledige framework te implementeren, andere organisaties hebben alleen ondersteunen nodig in hun rapportageproces naar institutionele beleggingsinstellingen.

Professionals

Novisource beheerst de techniek en heeft in de financiële sector gespecialiseerde interimmanagers, projectmanagers en businessconsultants op het gebied van Solvency II. Professionals die begrijpen dat het belangrijk is om draagvlak te creëren en de GAP’s te identificeren in het huidige framework. Na het (her) inrichten van processen en inrichten van de beheersstructuur kunnen zij u ondersteunen met het rapportageproces.

Het is van belang om de status van uw risk framework, de nog te verrichten implementatiestappen voortdurend af te wegen tegen de huidige stand van zaken. Het is onze ervaring dat de geavanceerde Pillar 1-berekeningen veelal niet het breekpunt zijn, maar vooral vragen als:

  • Wat voor effect heeft Solvency II op mijn huidige beleggingsbeleid?
  • Is mijn risk framework goed gedocumenteerd?
  • Hebben alle betrokken medewerkers voldoende kennis van zaken?
  • Is mijn data op orde en krijg ik consistente en bruikbare informatie?

Solvency II gaat verder dan uitsluitend voldoen aan nieuwe kapitaaleisen. Solvency II heeft effect op uw processen, uw bedrijfsvoering, beleggingsbeleid en rapportagestructuur.

Onze interim managers en business consultants kunnen u ondersteunen met het volledige projectmanagement, het leveren van benodigde capaciteit of met u meedenken.

Cookies

Novisource respecteert je privacy en is wettelijk verplicht om je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Deze website maakt gebruik van cookies om:

Lees meer over onze cookie statement

Accepteren Verdergaan zonder te accepteren